ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت " کاسپین"
آخرین خبر:
ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت " کاسپین"

آغاز به کار و انتشار فراخوان ثبت نام ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت " کاسپین"

آدرس دبیرخانه : مازندران – ساری – خیابان شهبند- اداره کل بهزیستی استان مازندران – واحد توانبخشی – دفتر دبیرخانه ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت " کاسپین "

جهت ارتباط با ما :

ارسال پیامک توسط سامانه پیام وب سایت جشنواره به صورت شبانه روزی

زمان پاسخ گویی :  8 الی 14

شماره تماس : 01133393986

دورنگار: 01133399618

پست الکترونیک : caspianfestival@chmail.ir